Słowo „blockchain” coraz szybciej wchodzi do słownika ekspertów z wielu różnych branż. Niedawne badanie przeprowadzone przez IBM pokazuje, że 33 proc. z tysięcy menadżerów wyższego szczebla zadeklarowało, iż ich firmy mocno interesują się tą tematyką lub już teraz aktywnie w niej działają. Decydują o tym przede wszystkim dwa powody: bezpieczeństwo i wielość zastosowań. Technologia blockchain jest odpowiedzią na potrzeby firm, które generują dużo dokumentów i zawierają wiele transakcji. Pozwala ona bowiem na dokładną i bardzo szybką weryfikację zarówno partnerów biznesowych, jak i wszelkiej dokumentacji. Blockchain to przede wszystkim bezpieczeństwo i gwarancja niezmienności rejestrowanych transakcji.

2018 jest uważany za rok, w którym technologia łańcucha bloków odnajduje swoje pierwsze zastosowania na dużą skalę w produkcji. Eksperci szacują, że rynek rozwiązań blockchain może wzrosnąć pięciokrotnie w ciągu następnych 4 lat. To powoduje, że coraz więcej liderów branżowych bada możliwości wykorzystania tej technologii w ramach szerszego ekosystemu, pozwalającego na utworzenie nowych powiązań gospodarczych i poszukiwanie wartości dodanej tam, gdzie jeszcze niedawno nie było to możliwe.

IBM potwierdza ten trend zarówno w skali globalnej, jak i w Polsce. Realizacja ponad 400 projektów wykorzystujących tę technologię wskazuje potencjał rozwoju i zapotrzebowania rynku na rozwiązania oparte o blockchain. Nowe przedsięwzięcia IBM, jak współpraca z globalną firmą logistyczną Maersk w celu obniżenia kosztów administracyjnych transportu drogą morską, pokazują, że blockchain jest traktowany na poważnie przez liderów branżowych.

Konsorcjum we.trade, złożone z 9 największych europejskich banków i mające na celu obniżenie kosztów finansowania handlu transgranicznego dla sektora MŚP, wraz z IBM buduje platformę opartą o blockchain. W Polsce blockchain jest już wykorzystywany m.in. do rozwiązania problemu tzw. trwałego nośnika danych w bankowości.

Eksperci z firmy Gartner, analizując możliwości rozwoju technologii łańcucha bloków uznali, że najwięcej zastosowań blockchain widzą w wytwórstwie, sektorze publicznym, ochronie zdrowia i edukacji. Według Światowego Forum Gospodarczego (WEF) technologia blockchain będzie jedną z najważniejszych do zastosowania w tzw. „bankach przyszłości”. Raport WEF opisuje też przypadki zastosowań blockchain o największej wartości: płatności, ubezpieczenia, depozyty i pożyczki, pozyskiwanie kapitału, zarządzanie inwestycjami, zaopatrzenie rynku.